Biljettpriser

FörDÖMD: 120kr

AfterDart: 100kr

Lag: 50 kr/person

Sittning inkl. AfterDart (bara för lag): 360kr

Middlingsrunda (bara för lag): 50kr